1. HOME
  2. Company Profile
  3. Headquarters

Company Profile

Headquarters

Hibiya Fort Tower 17-19F, 1-1-1,
Nishishinbashi, Minato-ku,
Tokyo 105-0003

Omori LO

East Square Omori Bldg. 4F, 6-20-14 Minami Oi, Shinagawa-ku,Tokyo

Hokkaido Branch

NX Sapporo Bldg. 10F, 2-2-1 Kitasanjyo-nishi, Chuo-ku, Sapporo, Hokkaido

Tohoku LO

Aioi Nissay Dowa Sompo Bldg. 12F, 1-1-10 Kakyoin, Aoba-ku, Sendai, Miyagi

Kansai Branch

Umeda Dai Bldg. 11F, 3-3-10 Umeda, Kita-ku, Osaka,Osaka

Nagoya Branch

Sakae Suncity Bldg. 16F, 4-1-8 Sakae Naka-ku, Nagoya, Aichi

Kyushu Branch

Fukuoka Daido Seimei Bldg. 10F, 12-33 Nishi-Nakasu, Chuo-ku, Fukuoka